תקנון ותנאי שימוש באתר Dupen ישראל:

www.dupen.co.il

1. תנאי שימוש כלליים

תנאי השימוש באתר מהווים הסכם בין האתר לבין המשתמש.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפיך במקרה של הפרת תנאים, ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר. 

הנהלת האתר משתמשת באמצעים לאבטחת המידע באתר. עם זאת, קיים סיכון של חדירה לאתר, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למערכות האבטחה המגנות על המידע באתר או לסייע בפעולות כאמור. 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרת האתר, לרבות סגירת האתר, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע האמור לעיל, לרבות בגין תקלות שינבעו מהביצוע. 

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם  (AS IS), לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר, החברה או מי מטעמה, בגין השימוש בשירותים ובמידע, לרבות בגין תוכנם, תועלתם ונזקיהם (אם יהיו) . 

השימוש בשירותים ובמידע יהיה תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה. בשום מקרה, הנהלת האתר, החברה, או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך, למי מטעמך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ובשירותים, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים המוצעים באתר. 

המשתמש יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולקבל מידע ועדכונים בטלפון ובמייל לאחר מילוי אחד מטפסי יצירת קשר באתר, ומביע בכך את הסכמתו לקבלת מידע ועדכונים מהאתר.

הנהלת האתר לא תמסור ו/או תעביר לצדדים שלישיים את המידע.

כל הזכויות למידע ולתכנים שייכים לאתר דופן ישראל, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות אלו לרבות העתקה חלקית או מלאה, פרסום, והעברה לאחרים, ללא אישור הנהלת האתר מראש ובכתב.


2. אופן רכישת מוצרים

בכל עמוד מוצר נקובים הפרטים הבאים : שם המוצר, מספר קטלוגי, מחיר המוצר כולל מע"מ ותאור המוצר. למוצר המוזמן יש להוסיף את דמי המשלוח. דמי המשלוח (הובלה והרכבה) מצויינים בחלק התחתון של דף המוצר,בקטגוריה "משלוח"..ברכישה כוללת של מספר מוצרים מחיר ההובלה משתנה לטובת הלקוח ומופיע בדף המיטות .מחיר ההובלה וההרכבה לאיזורים מרוחקים כגון אילת וצפון רחוק ימסרו ללקוח לפני המשלוח. על תכנו לעתים הבדלים קלים בין הגוונים המופעים בתמונות,לבין גוון  המוצר שיסופק בפועל. ההצעות לרכישת המוצרים שבמבצעים השונים תהיינה בתוקף עד לגמר המלאי או עד להפסקת המבצע.
כל המידע באתר, תיאור המוצרים, התמונות וכו', נעשה תוך הקפדה על נכונותם בהסתמך על מפרטי הספקים. ט.ל.ח

2. מובהר ומודגש כי המבצעים המתקיימים באתר Dupen ישראל אינם חלים בחנויות.

4. תנאים לרכישת מוצר

- כל אדם תושב ישראל רשאי לרכוש מוצרים באמצעות כרטיס אשראי תקף ושהונפק בישראל.
- תנאי מוקדם לאישור עיסקת הרכישה הוא אישורה ע"י חברת האשראי.המוצר יסופק לבית הלקוח רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ובהתאם ליתר הוראות התקנון.

5. תהליך ביצוע הזמנה

לקוח אשר יבקש להזמין מוצר יונחה ע"י המערכת שלב אחר שלב עד לרישום במועדון הלקוחות ובחירת פרטי ההתחברות. חשוב מאוד: פרטי הלקוח בלבד נשמרים במערכת והם ישמשו את Dupen ישראל לצורך ביצוע ההזמנה ומשלוח המוצרים. פרטי כרטיס האשראי נמחקים באופן אוטומאטי ע"י המערכת ובכל רכישה נוספת יאלץ הלקוח להזין מחדש את פרטי כרטיס האשראי. המידע האמור לעיל מוחזק ע"י Dupen ישראל ולא ימסר לכל גורם אחר מלבדה.

6. אספקות ומשלוחים

האספקות ומחירי המשלוחים באתר מתייחסים לאזור שבין נהריה לבאר שבע. לאזורים מרוחקים יש לברר מול נציגי החברה.
אספקת המוצרים לאיזורים צפופים (כמו מרכז תל אביב) תהה עד לפתח הבית שבקומת קרקע או עד לכניסה לבנין בסמוך למדרכה.הסיבה,בשל פקקים ומחסור בחניה לרכבי האספקה באיזורים אלו.
בכל מקרה יעשה תאום טלפוני מקדים לעניין מקום האספקה.

7. ביטול רכישה

ניתן להחזיר מוצר שנרכש באריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש או אריזתו נפתחה. לא ניתן לבטל רכישת מוצרים אשר הוזמנו במיוחד עבור הלקוח או הורכבו עבורו. הלקוח יהיה זכאי לקבל בתמורה להחזרת המוצר זיכוי כספי מלא בניכויי דמי ביטול וללא דמי משלוח. במקרה של ביטול רכישה שנעשה מחמת פגם במוצר, או מחמת אי התאמתו לפרטים שצוינו בדף המוצר או באישור העסקה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול. בכל מקרה אחר,או עבור "עסקת מכר מרחוק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן תוך 14 יום ואיננה כוללת מוצרים פסידים. ייעשה הביטול תוך חיוב בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של %5 ממחירו הכולל של המוצר בתוספת מע"מ ודמי משלוח או בסך 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים. אם סופק המוצר לבית המזמין, והרכישה בוטלה על ידי המזמין, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי Dupen ישראלכשהוא נתון באריזתו המקורית , אלא אם נבע הביטול מפגם או מאי התאמה. מובהר, כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של Dupen ישראל לתבוע כל נזק שיגרם לה.

8. הוראות כלליות

מחיר המוצר בדף המוצר ניתן לתשלום בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה,  או בתשלומי קרדיט, עד  18 תשלומים, בתנאי החיוב של חברת האשראי. אספקת המוצר לבית המזמין תעשה בכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי ובהתאם לבחירת סוג המשלוח כמצוין בקופה, באיסוף עצמי בכפוף למועדי האספקה המצויינים בדפי המוצרים, בימים א-ה בשבוע לא כולל ימי שבתון ערבי חג וחגים. תאום מועד אספקת המוצר לבית המזמין יעשה ישירות ע"י הגורם אשר יבצע את ההובלה. כל עיכוב במועד אספקת המוצר שמקורו במזמין,לרבות עיכוב כתוצאה מקושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות,או במספרי הטלפון שהוזנו על ידו בתהליך ההזמנה או עיכוב הנובע מקושי לתאם עם המזמין מועד מוסכם לאספקת המוצר לביתו כאמור לעיל-לא יחשב כהפרת התחייבות Dupen ישראל לאספקת המוצר. במועד אספקת המוצר יציג המזמין תעודת זהות למוביל כמו כן יחתום המזמין באופן אישי על תעודת המשלוח או החשבונית. חתימת המזמין על גבי תעודת המשלוח או החשבונית תחשב לאישורו להזמנה שביצע, על תקינות המוצר שקיבל ולחיוב חשבונו באמצעות כרטיס האשראי שאת פריטיו מסר במסגרת הליך ההזמנה.

9. אחריות ושרות בגין מוצרים

אחריות לתקינות ולמתן השרות יתבצע ע"י Dupen ישראל .Dupen ישראל אינה מתחייבת לספק מוצר חלופי. המוצר הפגום במסגרת האחריות ישלח ליבואן או ליצרן, מועד השבת המוצר ללקוח תלוי בזמני העבודה של היבואן או היצרן. Dupen ישראל
תעשה כל שביכולתה על מנת לזרז את התהליך. במידה והמוצר אינו קיים במלאי או שהופסק יצורו תוצע ללקוח האפשרות לשדרג את המוצר בתוספת הפרשי תשלום.

10. ביטול הזמנות ע"י Dupen ישראל 

Dupen ישראל תהא רשאית להודיע למזמין על ביטול הזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן, על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, בפקס או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך 3 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה.

- במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בדף המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה.

- במקרה של העלאה בשיעור מסים, שינוי במחיר המוצר אשר לא עודכן באתר,אגרות, היטלים וכל תשלומי חובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, אשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד הספקת המוצר.

- במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעילותו התקינה של האתר. "כוח עליון" משמעותו, לרבות מקרה של תקלה
מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את Dupen ישראל, במקרה של אירוע בטחוני חריג או חלילה, אירוע טרור, ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים או אירועים שאינם בשליטת Dupen ישראל את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים.

- במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה (לרבות ובמיוחד התחייבותו לתשלום התמורה בעד המוצר שהזמין) ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מושלמים.

- בכל מקרה של ביטול כאמור, תבטל Dupen ישראל את חיוב כרטיס האשראי של המזמין ותחזיר למזמין כל סכום שנגבה מחשבונו עד למועד הביטול. בכפוף לאמור לעיל, לא תישא Dupen ישראל בכל אחריות שהיא כלפי המזמין, והיא תהא פטורה מכל חובה לפצותו או לשפותו בקשר עם הביטול.

- טעות בדף המוצר . בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר ("המוצר הקיים"), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

- בעלות עד למועד הפרעון המלא . המוצר המוזמן לא יעבור לבעלות המזמין אלא ועד אשר שולמה ל Dupen ישראל מלוא התמורה בגין המוצר שהמזמין התחייב בתשלומה והמוצר סופק למזמין ונמסר לחזקתו.

- מקום שיפוט. סמכות השיפוט בכל מקרה של מחלוקת תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

- רכישת מוצרים באתר נעשית בהתאם לתנאי "דף המוצר" , הנתונים המוצגים במסגרת "תהליך ההזמנה" (קרי - "סל הקניות" , "קופה" ו"אישור הזמנה") והתקנון בלבד. במילוי הנתונים הנדרשים במסגרת תהליך ההזמנה, מסכים המזמין, כי תנאים אלה והם בלבד הם שיחולו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין האמור במודעת מוצר מסוימת, יגברו הוראות התקנון. 

* חברת דופן מיוצגת בישראל ע"י חברת איי.בי גלובל דיזיין בע"מ.
דלג לתוכן